ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy jelenlegi és jövobeli Ügyfeleinket tájékoztassuk a kezelt személyes adataik köréröl, megismertessük velük a Galéria Pizzéria adatkezelési eljárását, valamint a személyes adatok kezelését.

Ügyfeleink személyes adatainak kezelésének célja, hogy megrendeléseiket gyorsan, pontosan teljesítsük. E cél eléréséhez szükséges -az Ön által közölt adatok kezelése. Az adatkezelés jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés a) pontja biztosítja. Ügyfeleink személyes adatait az adatkezeléshez adott hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig kezeljük. Személyes adatait harmadik személynek nem továbbítjuk , nyilvánosságra nem hozzuk és azokat kizárólag a fent megjelölt célból kezeljük.Em-No kft Galéria Pizzéria 2018.